آموزش ریاضی به روش غیرمستقیم و بسیار جذاب

– در این کلیپ آموزشی با استفاده از عروسک ها فعالیتی طرح کردیم که هم غیر مستقیم و شاد باشد و هم کودکانه. و فعالیت به دو گونه ی جمع و تفریق و ض..

آموزش ریاضی به روش غیرمستقیم و بسیار جذاب
آموزش ریاضی به روش غیرمستقیم و بسیار جذاب - آموزش کاربردی

در این کلیپ آموزشی با استفاده از عروسک ها فعالیتی طرح کردیم که هم غیر مستقیم و شاد باشد و هم کودکانه. و فعالیت به دو گونه ی جمع و تفریق و ضرب انجام شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: