اخراج نیمار مقابل بوردو در دقیقه 92

– نیمار ستاره برزیلی پاری سن ژرمن به دلیل خطای خشن از زمین اخراج شد..

اخراج نیمار مقابل بوردو در دقیقه 92
اخراج نیمار مقابل بوردو در دقیقه 92 - پاری سن ژرمن

نیمار ستاره برزیلی پاری سن ژرمن به دلیل خطای خشن از زمین اخراج شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: