هنجار شکنی و ابتذال

– هنجار شکنی در مدارس کشور و در بین دانش آموزان به چه هدفی صورت میگیرد..! آیا در مخواهند سند 2030 در مدارس مخفیانه اجرا کنند و بچه های معصوم رو..

هنجار شکنی در مدارس کشور و در بین دانش آموزان به چه هدفی صورت میگیرد..!
آیا در مخواهند سند 2030 در مدارس مخفیانه اجرا کنند و بچه های معصوم رو به ابتذال بکشند...!؟

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: