توضیحات پزشک علی انصاریان درباره علت و ساعت دقیق مرگ او

– دکتر محمدرضا هاشمیان پزشک معالج علی انصاریان با اشاره به اینکه این پیشکسوت پرسپولیسی با سطح اکسیژن 65 به بیمارستان مراجعه کرده است، گفت:..

توضیحات پزشک علی انصاریان درباره علت و ساعت دقیق مرگ او
توضیحات پزشک علی انصاریان درباره علت و ساعت دقیق مرگ او - خبرگزاری پارس فوتبال

دکتر محمدرضا هاشمیان پزشک معالج علی انصاریان با اشاره به اینکه این پیشکسوت پرسپولیسی با سطح اکسیژن 65 به بیمارستان مراجعه کرده است، گفت: با وجود تهویه مکانیکی غیر تهاجمی، وضعیت به وضعیت تهاجمی تقلیل پیدا کرد و متأسفانه امروز ساعت 16:15 او را از دست دادیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: