کلیپ استوری در طبیعت بسیار آرامش بخش

– آدم ها" می آیند گاهی در زندگی ات می مانند گاهی در خاطره ات، آن ها که در زندگی ات می مانند همسفر می شوند آن ها که در خاطرت می مانند کوله باری..

کلیپ استوری در طبیعت بسیار آرامش بخش
کلیپ استوری در طبیعت بسیار آرامش بخش - انرژی

آدم ها" می آیند
گاهی در زندگی ات می مانند
گاهی در خاطره ات،
آن ها که در زندگی ات می مانند
همسفر می شوند
آن ها که در خاطرت می مانند
کوله باری تمام تجربیاتت برای سفر

گاهی "تلخ"...
گاهی "شیرین"
گاهی با یادشان "لبخند" می زنی
گاهی یادشان لبخند از "صورتت" برمی دارد
اما تو، لبخند بزن به تلخ ترین خاطره هایت
حتی ،آدمها می آیند و این آمدن باید رخ بدهد
تا تو بدانی "آمدن" را همه بلدند
این "ماندن
" است که هنر می خواهد...!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: