تززین و حکاکی هندوانه برا شب یلدا

– برای مراسم شب یلدا حضور یک هندوانه قرمز امری واجب و ضروریست که نمی توان منکرش شد. ولی شاید قاچ کردن معمولی و گذاشتن برشها توی یک سینی و یا..

تززین و حکاکی هندوانه برا شب یلدا
تززین و حکاکی هندوانه برا شب یلدا - سیما جندقی

برای مراسم شب یلدا حضور یک هندوانه قرمز امری واجب و ضروریست که نمی توان منکرش شد. ولی شاید قاچ کردن معمولی و گذاشتن برشها توی یک سینی و یا کاسه خیلی تکراری باشد چرا که همه ما دوست داریم سفره شب یلدایی متفاوت و باسلیقه داشته باشیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: