کنایه سنگین رادوشویج علیه کارلوس کیروش

– بوژیدار رادوشویچ ، گلر تیم پرسپولیس گفت: نه برانکو مثل کیروش نیست برانکو مثل او نیست. برانکو حرفه ای تر از کیروش است. در پارس فوتبال هم بخ..

کنایه سنگین رادوشویج علیه کارلوس کیروش
کنایه سنگین رادوشویج علیه کارلوس کیروش - خبرگزاری پارس فوتبال

بوژیدار رادوشویچ ، گلر تیم پرسپولیس گفت: نه برانکو مثل کیروش نیست برانکو مثل او نیست. برانکو حرفه ای تر از کیروش است

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: