مزگ یک استاد دانشگاه در اثر تیر اندازی فردی ناشناس

– غروب یکشنبه استاد دانشگاهی در حال بازگشت به سمت منزل بود که مورد تیراندازی یک فرد ناشناس قرار گرفت. تیراندازی این مرد در مکزیک باعث مرگ ..

مزگ یک استاد دانشگاه در اثر تیر اندازی فردی ناشناس
مزگ یک استاد دانشگاه در اثر تیر اندازی فردی ناشناس - درهم ورهم

غروب یکشنبه استاد دانشگاهی در حال بازگشت به سمت منزل بود که مورد تیراندازی یک فرد ناشناس قرار گرفت. تیراندازی این مرد در مکزیک باعث مرگ استاد دانشگاه و زخمی شدن یکی از همراهان او شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: