کلیپ غمگین و عاشقانه پدر | استوری روز پدر

– خیال پدر (سهراب سپهری) شب بودوماه واختر و شمع ومن وخیال خواب از سرم به نغمه مرغی پریده بود در گوشه اتاق فرو رفته در سکوت رویای عمر رفته ..

کلیپ غمگین و عاشقانه پدر | استوری روز پدر
کلیپ غمگین و عاشقانه پدر | استوری روز پدر - p

خیال پدر (سهراب سپهری)

شب بودوماه واختر و شمع ومن وخیال

خواب از سرم به نغمه مرغی پریده بود

در گوشه اتاق فرو رفته در سکوت

رویای عمر رفته مرا پیش دیده بود

در عالم خیال به چشم آمدم پدر

کز رنج چون کمان قد سروش خمیده بود

موی سیاه او شده بود اندکی سپید

گویی سپیده از افق شب دمیده بود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: