پرورش شتر در چهارمحال و بختیاری

– پرورش شتر در چهارمحال و بختیاری 🔹 ظرفیت پرورش این مزرعه 40 نفر شتر است و در دوره نخست که حدود 18 ماه طول می کشد، 12 تن گوشت تولید می شود. 🔹 ..

پرورش شتر در چهارمحال و بختیاری
پرورش شتر در چهارمحال و بختیاری - آقای کشاورز

پرورش شتر در چهارمحال و بختیاری

🔹 ظرفیت پرورش این مزرعه 40 نفر شتر است و در دوره نخست که حدود 18 ماه طول می کشد، 12 تن گوشت تولید می شود.

🔹 این مزرعه پرورش شتر با سرمایه گذاری چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال 9 نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است.

#پرورش_شتر
#دام_راهبردی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: