شکار هوشمندانه گربه ماهی توسط پلنگ Leopards

– لئوپاردها، گربه های وحشی و بزرگی هستند که جثه ی آن ها، کمی کوچک تر از شیر است. آن ها در آفریقا و جنوب آسیا زندگی می کنند. لئوپاردها، مانند ..

شکار هوشمندانه گربه ماهی توسط پلنگ Leopards
شکار هوشمندانه گربه ماهی توسط پلنگ Leopards - حیات وحش HD

لئوپاردها، گربه های وحشی و بزرگی هستند که جثه ی آن ها، کمی کوچک تر از شیر است. آن ها در آفریقا و جنوب آسیا زندگی می کنند. لئوپاردها، مانند جاگوار، خال دار هستند، اما برخی از آن ها تقریبا سیاه هستند که یوزپلنگ نامیده می شوند.[1]

لئوپاردها بسیار درنده، قوی و چالاک هستند. آن ها سگ، بز کوهی، بز و گاهی وقت ها انسان را شکار می کنند وغالبا روی شاخه ی درختان در انتظار شکار به سر می برند. اگر آن ها نتوانند شکار خود را به طور کامل بخورند، بقایای آن را با مهارت به بالای درخت حمل می کنند. این کار به منظور جلوگیری از خوردن شکار توسط جانورانی مانند شیر و کفتار است.

نوع ماده ی آن ها مادرانی بسیار مهربان هستند و تا زمانی که نوزادشان قادر به دفاع از خود شود، از آن ها به شدت مراقبت می کنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: