فیلم آموزش تست نفوذ با کالی لینوکس - قسمت پنجم

– در این جلسه از آموزش تست نفوذ با کالی لینوکس به جمع آوری اطلاعات با ابزارهای the harvester و goo file می پردازیم..

فیلم آموزش تست نفوذ با کالی لینوکس - قسمت پنجم
فیلم آموزش تست نفوذ با کالی لینوکس - قسمت پنجم - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

در این جلسه از آموزش تست نفوذ با کالی لینوکس به جمع آوری اطلاعات با ابزارهای the harvester و goo file می پردازیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: