جهان ، پدیده ای در حال زایش

– آلن ویلسون واتس، فیلسوف شهیر و پر آوازه قرن بیستم است. او در بیشتر سخنرانی های خود به مباحث مرتبط با عرفان شرق، مراقبه و ذن می پردازد. در ..

آلن ویلسون واتس، فیلسوف شهیر و پر آوازه قرن بیستم است. او در بیشتر سخنرانی های خود به مباحث مرتبط با عرفان شرق، مراقبه و ذن می پردازد. در ویدئوی پیش رو، مراقبه را که از زبان خود نوعی خروج از آگاهی انسانی معرفی می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: