چگونه با کاغذ رنگی فیل درست کنید

– وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی صورت فیل کاغذ رنگی مازی آموزش یک کاغذ رنگی را به شکل مربع برش می زنیم. سپس به صورت مثلث از گوش..

چگونه با  کاغذ رنگی فیل درست کنید
چگونه با کاغذ رنگی فیل درست کنید - رمز و راز خانه داری

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی صورت فیل

کاغذ رنگی

مازی

آموزش

یک کاغذ رنگی را به شکل مربع برش می زنیم.

سپس به صورت مثلث از گوشه ها شروع به تا زدن می کنیم.

تاها را باز می کنیم.

و از سمت دیگر تا می زنیم.

مجدد تا را باز می کنیم و از گوشه ها به شکا مثلث کوچک تا می زنبم.

در ادامه تمام مراحل کار را می توانید مشاهده کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: