درگیری شدید بازیکنان در پایان بازی گل گهر و تراکتور

– در پایان بازی امروز تیم های تراکتور و گل گهر ، بازیکنان دو تیم درگیری فیزیکی شدیدی پیدا کردند که منجر به اخراج یک بازیکن از هر دو تیم شد..

درگیری شدید بازیکنان در پایان بازی گل گهر و تراکتور
درگیری شدید بازیکنان در پایان بازی گل گهر و تراکتور - خبرگزاری پارس فوتبال

در پایان بازی امروز تیم های تراکتور و گل گهر ، بازیکنان دو تیم درگیری فیزیکی شدیدی پیدا کردند که منجر به اخراج یک بازیکن از هر دو تیم شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: