محمود فکری: نباختن به پرسپولیس برای ما خیلی مهم است

– محمود فکری ، سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: نباختن به پرسپولیس برای ما خیلی مهم است و می خواهیم از تیم قهرمان امتیاز بگیریم. امید..

محمود فکری: نباختن به پرسپولیس برای ما خیلی مهم است
محمود فکری: نباختن به پرسپولیس برای ما خیلی مهم است - خبرگزاری پارس فوتبال

محمود فکری ، سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: نباختن به پرسپولیس برای ما خیلی مهم است و می خواهیم از تیم قهرمان امتیاز بگیریم. امیدوارم بازی خوبی را هم شاهد باشیم

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: