کارتون ببعی و ببعو - بدو ببعی بدو

– کارتون ببعی و ببعو این قسمت بدو ببعی بدو انیمیشن ببعی درباره دو گوسفند به نام های «ببعی» و «ببعو» است و تمام شخصیت های این کارتون حیوانا..

کارتون ببعی و ببعو - بدو ببعی بدو
کارتون ببعی و ببعو - بدو ببعی بدو - کارتون

کارتون ببعی و ببعو این قسمت بدو ببعی بدو
انیمیشن ببعی درباره دو گوسفند به نام های «ببعی» و «ببعو» است و تمام شخصیت های این کارتون حیوانات هستند. هر قسمت به موضوعی خاص می پردازد و طی ماجراهایی که برای شخصیت های داخل انیمیشن اتفاق می افتد مضامین مختلف اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی به طور غیرمستقیم به خردسالان آموزش داده می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: