فیلم کامل برنامه فرمول یک دیشب با حضور شاه حسینی با موضوع بی اخلاقی ها و پرونده های فساد در فوتبال

– فیلم کامل برنامه فرمول یک دیشب با حضور شاه حسینی با موضوع بی اخلاقی ها و پرونده های فساد در فوتبال عبدالرحمان شاه حسینی رییس سابق کمی..

فیلم کامل برنامه فرمول یک دیشب با حضور شاه حسینی با موضوع  بی  اخلاقی  ها و پرونده  های فساد در فوتبال
فیلم کامل برنامه فرمول یک دیشب با حضور شاه حسینی با موضوع بی اخلاقی ها و پرونده های فساد در فوتبال - Nazli

فیلم کامل برنامه فرمول یک دیشب با حضور شاه حسینی با موضوع بی اخلاقی ها و پرونده های فساد در فوتبال
عبدالرحمان شاه حسینی رییس سابق کمیته انضباطی فدراسیون و کارشناس قضایی در« فرمول یک » امروز از بی اخلاقی ها و پرونده های فساد در فوتبال و وجود شرط بندیهای سنتی و مدرن صحبت کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: