بردگی جنسی ، پر سودترین تجارت دنیا

– قاچاق، تجارت انسان و به ویژه بردگی جنسی، در اروپا رواج زیادی یافته است و طبق آمار اتحادیه اروپا، تعداد زنان قربانی بردگی جنسی در این قا..

بردگی جنسی ، پر سودترین تجارت دنیا
بردگی جنسی ، پر سودترین تجارت دنیا - درهم ورهم

قاچاق، تجارت انسان و به ویژه بردگی جنسی، در اروپا رواج زیادی یافته است و طبق آمار اتحادیه اروپا، تعداد زنان قربانی بردگی جنسی در این قاره، به بیش از 500 هزار نفر در سال افزایش پیدا کرده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: