فیلم: نبرد چوپان ها و سگ های نگهبان با خرس قاتل

– تصاویری از درگیری چوپان ها و سگ های نگهبان گله با خرسی که یکی از گوسفندان گله را شکار کرده بود را در این ویدئو مشاهده کنید..

فیلم: نبرد چوپان ها و سگ های نگهبان با خرس قاتل
فیلم: نبرد چوپان ها و سگ های نگهبان با خرس قاتل - پایگاه خبری فردا

تصاویری از درگیری چوپان ها و سگ های نگهبان گله با خرسی که یکی از گوسفندان گله را شکار کرده بود را در این ویدئو مشاهده کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: