تغییر رنگ آفتابپرست

– تا نبینی باورت نمیشه / عجایب خلقت عجایب خلقت__ تغییر رنگ آفتابپرست ..یک آفتاب پرست تغییر رنگ در وحشی ماداگاسکار. این سوسمار پیاده روی در ا..

تا نبینی باورت نمیشه / عجایب خلقت
عجایب خلقت__ تغییر رنگ آفتابپرست ..یک آفتاب پرست تغییر رنگ در وحشی ماداگاسکار. این سوسمار پیاده روی در امتداد یک شاخه و چوب از زبان او، تغییر از قرمز به رنگ صورتی به رنگ سبز به زرد و آبی. استاد استتار زمانی که آن را می خواهد به نهان و یک فانوس دریایی روشن از نمایشگری که معاشرت خود را یک شریک و یا مبارزه با رقیب

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: