پرورش فلفل چیلی به سادگی در منزل

– فلفل را باید در خاک غنی بکارید و مستقیما زیر نور آفتاب قرار داشته باشد. آن را در محلی بکارید که از معرض باد دور باشد. هر چه هوا گرم تر باشد..

پرورش فلفل چیلی به سادگی در منزل
پرورش فلفل چیلی به سادگی در منزل - بیاموزیم

فلفل را باید در خاک غنی بکارید و مستقیما زیر نور آفتاب قرار داشته باشد. آن را در محلی بکارید که از معرض باد دور باشد. هر چه هوا گرم تر باشد، فلفل طعم تندتری پیدا خواهد کرد. فلفل های شیرین و دلمه ای دمای 21 تا 25 درجه سانتی گراد را بسیار دوست دارند. اما فلفل های تند، دمای بالا و حداکثر 30 درجه سانتی گراد را دوست دارند.فلفل را باید در عمق 30 تا 45 سانتی متری در خاک بکارید. برای رشد بهتر آنها کمپوست و کودهای دیگر نیز به خاک اضافه کنید. فاصله میان هر نشاء باید دست کم 30 سانتی متر از هم باشد. فلفل هایی که قد می کشند و ساقه آنها بلند می شود، به دیرک یا میله چوبی یا فلزی نیاز دارند تا خود را به آن بگیرند و بالا بروند. اگر حشره و کرم شب پره در خاک باغچه وجود دارد، اطراف نشاء جوان فلفل را بپوشانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: