صحبت های "محمدرضا گلزار" بعد از دریافت جایزه بخش مسابقات تلویزیونی جشنواره جام جم

– صحبت های محمدرضا گلزار پس از دریافت جایزه بخش مسابقات تلویزیونی جشنواره جام جم: از اینکه باعث شدم خیلی از افرادی که تلویزیون نمی دیدند ب..

صحبت های "محمدرضا گلزار" بعد از دریافت جایزه بخش مسابقات تلویزیونی جشنواره جام جم
صحبت های "محمدرضا گلزار" بعد از دریافت جایزه بخش مسابقات تلویزیونی جشنواره جام جم - تلویزیون

صحبت های محمدرضا گلزار پس از دریافت جایزه بخش مسابقات تلویزیونی جشنواره جام جم: از اینکه باعث شدم خیلی از افرادی که تلویزیون نمی دیدند بخاطر "برنده باش" تلویزیون تماشا کنند خوشحالم/ برنده باش سالیان سال ادامه خواهد داشت/ اگر پیشنهاد سریال خوبی داشته باشم حتما در سریال های تلویزیونی بازی خواهم کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: