سرما، بلای جان زلزله زدگان کرمانشاه

– ؛ مردم کرمانشاه، به ویژه زلزله زدگان سرپل ذهاب پس از حادثه زلزله، اکنون با سردی هوا و بارش باران مواجه هستند..

سرما، بلای جان زلزله زدگان کرمانشاه
سرما، بلای جان زلزله زدگان کرمانشاه - درهم ورهم

؛ مردم کرمانشاه، به ویژه زلزله زدگان سرپل ذهاب پس از حادثه زلزله، اکنون با سردی هوا و بارش باران مواجه هستند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: