کارشناسی داوری بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک

– کارشناسی بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک در برنامه فوتبال برتر انجام شد و طی آن مشخص شد که گل اول تیم آلومینیوم اراک آفساید بوده است . در ..

کارشناسی داوری بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک
کارشناسی داوری بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک - خبرگزاری پارس فوتبال

کارشناسی بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک در برنامه فوتبال برتر انجام شد و طی آن مشخص شد که گل اول تیم آلومینیوم اراک آفساید بوده است . در ارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: