کنایه سنگین خداداد عزیزی به عمل های زیبایی فوتبالیست های تازه به دوران رسیده

– خداداد عزیزی پیشکسوت محبوب فوتبال ایران ، با حضور در یک برنامه تلویزیونی ، به انتقاد از فوتبالیست های تازه به دوران رسیده ای پرداخت که ع..

کنایه سنگین خداداد عزیزی به عمل های زیبایی فوتبالیست های تازه به دوران رسیده
کنایه سنگین خداداد عزیزی به عمل های زیبایی فوتبالیست های تازه به دوران رسیده - خبرگزاری پارس فوتبال

خداداد عزیزی پیشکسوت محبوب فوتبال ایران ، با حضور در یک برنامه تلویزیونی ، به انتقاد از فوتبالیست های تازه به دوران رسیده ای پرداخت که عمل های زیبایی گوناگون انجام می دهند

در پارس فوتبال بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: