کنکور-شیمی کنکور را فوق العاده بزید

– برای اولین بار در دنیا حل سوالات استوکیومتری،اسید و باز،محلول ها،سینیتیک،تعادل فقط و فقط با سه الگوی بی نظیر آقای دکتر شیروانی. تست های..

کنکور-شیمی کنکور را فوق العاده بزید
کنکور-شیمی کنکور را فوق العاده بزید - پستچی

برای اولین بار در دنیا حل سوالات استوکیومتری،اسید و باز،محلول ها،سینیتیک،تعادل فقط و فقط با سه الگوی بی نظیر آقای دکتر شیروانی

تست های استوکیومتری را بدون واکنش نویسی و موازنه در کمتر از چهل ثانیه حل کنید

با دیدن این کلیپ آموزشی یاد میگیرید که چگونه در این درس بهتر تست زنی کنید و نتیجه خود را بهتر کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: