افشاگری معاون وزیر ورزش درباره افزایش چشم گیر قرارداد بازیکنان استقلال و پرسپولیس

– مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش با اشاره به مشکلات مدیریتی استقلال و پرسپولیس مدعی شد در حالی که در دنیا به دلیل بحران کرونا قرارداد بازیک..

افشاگری معاون وزیر ورزش درباره افزایش چشم گیر قرارداد بازیکنان استقلال و پرسپولیس
افشاگری معاون وزیر ورزش درباره افزایش چشم گیر قرارداد بازیکنان استقلال و پرسپولیس - خبرگزاری پارس فوتبال

مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش با اشاره به مشکلات مدیریتی استقلال و پرسپولیس مدعی شد در حالی که در دنیا به دلیل بحران کرونا قرارداد بازیکنان فوتبال کاهش یافته در ایران دو تا سه برابر شده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: