تو ایران آزادی داریم؟! کاش ایران مثل ترکیه بود!!

– فیلم سون

تو ایران آزادی داریم؟! کاش ایران مثل ترکیه بود!!
تو ایران آزادی داریم؟! کاش ایران مثل ترکیه بود!! - فیلم سون

فیلم سون
تو ایران آزادی داریم؟! کاش ایران مثل ترکیه بود!!
- سیاسی

-

- پنجشنبه، ۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۹

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: