خط تولید کارخانه تولید CPU اینتل

– این مستند خط تولید یکی از کارخانه های شرکت بزرگ اینتل می باشد که در آن به تولید تراشه هایی با تکنولوژی 32 نانو متری می پردازد..

خط تولید کارخانه تولید CPU اینتل
خط تولید کارخانه تولید CPU اینتل - تکنولوژی نوین

این مستند خط تولید یکی از کارخانه های شرکت بزرگ اینتل می باشد که در آن به تولید تراشه هایی با تکنولوژی 32 نانو متری می پردازد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: