کنایه علی ضیا به نماینده مجلس در فرمول یک

– کنایه علی ضیا به نماینده ای که چندصدهزار دلار در خانه اش نگهداری می کرد! ممکن است من هنوز خانه ام را دزد نزده باشد..

کنایه علی ضیا به نماینده مجلس در فرمول یک
کنایه علی ضیا به نماینده مجلس در فرمول یک - Nazli

کنایه علی ضیا به نماینده ای که چندصدهزار دلار در خانه اش نگهداری می کرد!
ممکن است من هنوز خانه ام را دزد نزده باشد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: