میکس کره ایی عاشقانه دو نفره

– میکس کره ایی عاشقانه من از عهد آدم تو رو دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دار..

میکس کره ایی عاشقانهمن از عهد آدم

تو رو دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شبها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم تو را دوست دارم

تو را دوست دارم...

جهان یک دهان شد هم آواز با ما

تو را دوست دارم تو را دوست دارم...

"تو را ای صمیمی

تا همیشه دوست دارم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: