آموزش دوخت اسان انواع مدل پیراهن دخترانه

– چرخ خیاطی،صدایی پرطنین روحبخش ودلنوازودلنشین چرخ خیاطی، گذر بر خاطرات مادری بر پشت آن با روی شاد چرخ خیاطی و وصل تکه ها رازهایی در نهان ..

آموزش دوخت اسان انواع مدل پیراهن دخترانه
آموزش دوخت اسان انواع مدل پیراهن دخترانه - خیاطخونه

چرخ خیاطی،صدایی پرطنین
روحبخش ودلنوازودلنشین

چرخ خیاطی، گذر بر خاطرات
مادری بر پشت آن با روی شاد
چرخ خیاطی و وصل تکه ها
رازهایی در نهان جامه ها
چرخ خیاطی و وصل و فصلها
وصل و فصل تکه ها و کوکها
چرخ خیاطی و دستی گل نشان
نقش گل روی لباسی بی نشان
چرخ خیاطی، تلاشی بیکران
در ورای روزهایی بی فغان
چرخ خیاطی، زبان مادرم
یادگاری در فراق همدمم
چرخ خیاطی، صدایی پر طنین
روحبخش و دلنواز و دلنشین

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: