با پاکت جا شمعی بسازید

– دانلود کلیپ آموزشی برای خانم های هنرمندان فیلم آموزشی ساخت شمع با یخ وسایل مورد نیاز :پاکت پنیر،شمع قدیمی،یخ..

دانلود کلیپ آموزشی برای خانم های هنرمندان

فیلم آموزشی ساخت شمع با یخ وسایل مورد نیاز :پاکت پنیر،شمع قدیمی،یخ

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: