گیاه گوشت خوار

– گیاه گوشت خوار ( حشره خوار) ونوس یه نوع گل وحشی می باشد که در مناطق مرطوب رشد میکند این گیاه از حشرات و جانوران ریز تغذیه میکند..

گیاه گوشت خوار ( حشره خوار) ونوس یه نوع گل وحشی می باشد که در مناطق مرطوب رشد میکند این گیاه از حشرات و جانوران ریز تغذیه میکند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: