فوری: تجاوز گروهی به دانش آموزان در تهران

– نگرانی اولیا دانش آموزان از احتمال ماله کشی مسئولان آموزش و پرورش بر مساله آزار جنسی و تجاوز یک معلم پرورشی به بیش از 30 دانش آموز نوجوان..

فوری: تجاوز گروهی به دانش آموزان در تهران
فوری: تجاوز گروهی به دانش آموزان در تهران - Iranhotnews

نگرانی اولیا دانش آموزان از احتمال ماله کشی مسئولان آموزش و پرورش بر مساله آزار جنسی و تجاوز یک معلم پرورشی به بیش از 30 دانش آموز نوجوان یک مدرسه مقطع اول متوسطه در منطقه 2 تهران

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: