طریقه ساخت تیر و کمان با استفاده از قوطی نوشابه

– در این ویدئو با روش ساخت کمان کشی به کمک قوطی نوشابه آشنا می شویم. که به صورت خیلی راحت و مرحله به مرحله به کمک وسایلی ساده ساخته می شود، ک..

طریقه ساخت تیر و کمان با استفاده از قوطی نوشابه
طریقه ساخت تیر و کمان با استفاده از قوطی نوشابه - بیاموزیم

در این ویدئو با روش ساخت کمان کشی به کمک قوطی نوشابه آشنا می شویم. که به صورت خیلی راحت و مرحله به مرحله به کمک وسایلی ساده ساخته می شود، که باهم می بینیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: