صحبت های فرزاد حاتمی بعد از بازی با پرسپولیس

– فرزاد حاتمی ، بازیکن تیم پیکان گفت : کسانی که این عرض زمین را کم کردند تا ما پرتاب اوت انجام ندهیم در بازی های دیر با همین پرتاب اوت به گل ..

صحبت های فرزاد حاتمی بعد از بازی با پرسپولیس
صحبت های فرزاد حاتمی بعد از بازی با پرسپولیس - خبرگزاری پارس فوتبال

فرزاد حاتمی ، بازیکن تیم پیکان گفت : کسانی که این عرض زمین را کم کردند تا ما پرتاب اوت انجام ندهیم در بازی های دیر با همین پرتاب اوت به گل رسیدند. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: