علت اصلی جدایی ویلموتس از تیم ملی

– مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران پس از دریافت نکردن حقوقش خواهان فسخ قرارداد با تیم ملی شده است..

علت اصلی جدایی ویلموتس از تیم ملی
علت اصلی جدایی ویلموتس از تیم ملی - فیلم سون

مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران پس از دریافت نکردن حقوقش خواهان فسخ قرارداد با تیم ملی شده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: