کلیپ عاشقانه پسره رو بخاطر مدل موهاش جلو همه ضایع کرد

– کاش میشد به جای فصل امتحانات فصل آغوش یار را هم داشتیم… آنوقت خرداد شهریور دی همه را مردود میشدم و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…..

کلیپ عاشقانه پسره رو بخاطر مدل موهاش جلو همه ضایع کرد
کلیپ عاشقانه پسره رو بخاطر مدل موهاش جلو همه ضایع کرد - دخترونه

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور

دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: