چاقوکشی که خودش رو تسلیم نمیکنه!

– قمه و اسلحه کشی تو روز روشن در ایران بالاخره با شلیک به پاش زمنیگیر شد و دستگیرش کردن..

چاقوکشی که خودش رو تسلیم نمیکنه!
چاقوکشی که خودش رو تسلیم نمیکنه! - Khabar Siasi Mazhabi

قمه و اسلحه کشی تو روز روشن در ایران
بالاخره با شلیک به پاش زمنیگیر شد و دستگیرش کردن

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: