آموزش و رعایت اصول غذا خوردن سر میز غذا

– آیا می دانستید که مهمان میز غذای کسی شدن آداب معاشرت مخصوص به خودش را دارد؛ یعنی اینکه ممکن است شما ندانسته حرکتی انجام دهید که خلاف آدا..

آموزش و رعایت اصول غذا خوردن سر میز غذا
آموزش و رعایت اصول غذا خوردن سر میز غذا - بیاموزیم

آیا می دانستید که مهمان میز غذای کسی شدن آداب معاشرت مخصوص به خودش را دارد؛ یعنی اینکه ممکن است شما ندانسته حرکتی انجام دهید که خلاف آداب میز غذا باشد و اگر دست بر قضا میزبان شما بر این امور مسلط بوده، شاید رفتار شما به نظرش جالب نیامده است!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: