سما برهانی و پرهام بنی اسدی؛ دومین اجرای نخستین برنامه از مرحله نیمه نهایی عصر جدید

– دو نوجوان که اسباب بازی هایشان، عدد و رقم و جمع و تفریق و ضرب و تقسیم است... گروه نواندیشان با ریاضی، بازی کردند! سما برهانی و پرهام بنی ا..

سما برهانی و پرهام بنی اسدی؛ دومین اجرای نخستین برنامه از مرحله نیمه  نهایی عصر جدید
سما برهانی و پرهام بنی اسدی؛ دومین اجرای نخستین برنامه از مرحله نیمه نهایی عصر جدید - مسابقه عصر جدید

دو نوجوان که اسباب بازی هایشان، عدد و رقم و جمع و تفریق و ضرب و تقسیم است...

گروه نواندیشان با ریاضی، بازی کردند!

سما برهانی و پرهام بنی اسدی؛ دومین اجرای نخستین برنامه از مرحله نیمه نهایی #عصرجدید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: