میوه آرایی مهندسی با هویج

– برش هویج پخته بصورت مهندسی برای بدست آوردن یک الگوی زیبای رسم ریاضی..

برش هویج پخته بصورت مهندسی برای بدست آوردن یک الگوی زیبای رسم ریاضی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: