گزارش صدا و سیما از آخرین وضعیت مهرداد میناوند

– امروز اهالی فوتبال از جمله علی کریمی ، ابراهیم شکوری ، عادل کلاه کج و بهنام ابوالقاسم پور به عیادت مهرداد میناوند رفتند و پیگیر کار های ..

گزارش صدا و سیما از آخرین وضعیت مهرداد میناوند
گزارش صدا و سیما از آخرین وضعیت مهرداد میناوند - خبرگزاری پارس فوتبال

امروز اهالی فوتبال از جمله علی کریمی ، ابراهیم شکوری ، عادل کلاه کج و بهنام ابوالقاسم پور به عیادت مهرداد میناوند رفتند و پیگیر کار های او شدند

در پارس فوتبال هم خوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: