مصاحبه داغ و جنجالی خداداد عزیزی در رابطه با مشکلات فوتبال ایران 🔥

– خداداد عزیزی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و مرد جنجالی فوتبال ایران، دیروز طی تماسی تلفنی درباره مشکلات بیشمار فوتبال ایران مصاحب..

مصاحبه داغ و جنجالی خداداد عزیزی در رابطه با مشکلات فوتبال ایران 🔥
مصاحبه داغ و جنجالی خداداد عزیزی در رابطه با مشکلات فوتبال ایران 🔥 - ستارگان فوتبال

خداداد عزیزی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و مرد جنجالی فوتبال ایران، دیروز طی تماسی تلفنی درباره مشکلات بیشمار فوتبال ایران مصاحبه ای انجام داد! خداداد عزیزی در ابتدا درباره شروع لیگ برتر ایران صحبت کرد و اصرار سازمان لیگ به شروع مسابقات فوتبال را تقلید سرسرانه از فوتبال اروپا و آلمان دانست!

در بخشی دیگر از گفتگویش خداداد عزیزی سری زد به قراردادهای اشتباه و مبتدیانه فدراسیون فوتبال ایران با سرمربی های خارجی و عدم وجود شفافیت در تنظیم قرارداد های داخلی و خارجی با سرمربیان و بازیکنان و حضور مدیران نابخرد را علت این موضوع دانست

خداداد عزیزی همچنین درباره جادوگری و شرطبندی در فوتبال ایران نیز صحبت هایی را انجام داد و وجود چنین چیزهایی در زمین سبز فوتبال ایران را عادی و قطعی دانست!

خداداد عزیزی وجود شفافیت در قرارداد های بازیکنان و مربیان را امری مهم دانست و اضافه کرد: من هم در آمریکا و هم در امارات و آلمان بازی کرده ام، در هیچ کجای دنیا قرارداد یک فدراسیون و یک باشگاه با بازیکنان و سرمربیانش هویدا و مخفیانه نیست!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: