آموزش مدل مو دخترانه بافت حالت داده

– موها را با دستگاه ویو حالت موج دار می کنیم. موهای جلوی سر را از موهای پشت سر جدا می کنیم. موهای تاج سر و مقداری از موهای قسمت بالایی پشت سر ..

آموزش مدل مو دخترانه بافت حالت داده
آموزش مدل مو دخترانه بافت حالت داده - خانمی که شما باشی

موها را با دستگاه ویو حالت موج دار می کنیم. موهای جلوی سر را از موهای پشت سر جدا می کنیم. موهای تاج سر و مقداری از موهای قسمت بالایی پشت سر را به صورت افقی جدا می کنیم و این موها را با هم یکی می کنیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: