فیلم تخریب ویلای دو مسئول در فیروزکوه

– ویدئویی از تخریب ویلای دو مقام مسئول در فیروزکوه که روز گذشته با ورود مقام قضایی صورت گرفت..

فیلم تخریب ویلای دو مسئول در فیروزکوه
فیلم تخریب ویلای دو مسئول در فیروزکوه - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

ویدئویی از تخریب ویلای دو مقام مسئول در فیروزکوه که روز گذشته با ورود مقام قضایی صورت گرفت

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: