اموزش اصطلاحات انگلیسی پشت دستم

– اموزش اصطلاحات پر کاربرد زبان انگلیسی Back of my hand - ما میگیم فلان چیزو بلدم مثل کف دستم اونا میگن مثل پشت دستم..

اموزش اصطلاحات انگلیسی پشت دستم
اموزش اصطلاحات انگلیسی پشت دستم - آموزش کاربردی

اموزش اصطلاحات پر کاربرد زبان انگلیسی Back of my hand - ما میگیم فلان چیزو بلدم مثل کف دستم اونا میگن مثل پشت دستم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: