ترانه کودکانه فارسی پیرمرد مهربون مزرعه داره

– با دیدن این فیلم این ترانه زیبای فارسی کودکانه را به راحتی به کودکان خود آموزش دهید مزرعه حیوانات Old MacDonald had a farm in Farsi: پیرمرد قصمون مزرعه..

ترانه کودکانه فارسی پیرمرد مهربون مزرعه داره
ترانه کودکانه فارسی پیرمرد مهربون مزرعه داره - کارتون

با دیدن این فیلم این ترانه زیبای فارسی کودکانه را به راحتی به کودکان خود آموزش دهید
مزرعه حیوانات Old MacDonald had a farm in Farsi:
پیرمرد قصمون مزرعه داره
تو مزرعش یه گاو مهربون داره

گاو شیر میده غذا میخوره
ماما میکنه ماما میکنه
گوسفند گله ی ما چقذ قشنگه
رو تنش پر از خال رنگا وارنگه

این ور میپره اون ور میپره
بع بع میکنه بع بع میکنه
این هم یک خروس و مرغ چاق و چله
جوجه هاش از خوشگلی همتا نداره
بازی میکنن شلوغ میکنن
جیک جیک جیک جیک
یه خوک توی مزرعه بازی میکنه

از اینجا وو به اونجا هی سرمیزنه

اینجا میره اونجا میره
کمک میکنه کمک میکنه
این مزرعه یه اسب یال سیاه داره

دم خوشگل و نازو رنگ سیاه داره

اینجا میپره اونجا میپره

پیتیکو پیتیکو پیتیکو

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: